Witamy

StartWitamy

Welcome Point to przyjazna przestrzeń, w której zagraniczni studenci i goście uzyskają wszelką niezbędną pomoc w rozwiązywaniu licznych problemów związanch z życiem w Polsce, Gdańsku i rozpoczęciem studiów na naszej Uczelni.

Głównym celem Welcome Point w GUMedzie jest prowadzenie centrum informacyjno-doradczego, które pomaga w sprawach legalizacji pobytu, załatwianiu różnych spraw urzędowych, które mogą być dla cudzoziemców kłopotliwe. Aktywnie współpracuje również ze społecznością akademicką w zakresie integracji studentów. Podejmuje również inicjatywy, których celem jest podniesienie kompetencji językowych i międzykulturowych pracowników, a tym samym jakości wsparcia, jakie otrzymują zarówno studenci, jak i pracownicy zagraniczni. Ta istotna jednostka powstała w strukturach Departamentu Umiędzynarodowienia, który koordynuje projekt wsparcia Welcome Point, czerpiąc z praktyk i doświadczeń zagranicznych uczelni partnerskich oraz organizując specjalistyczne kursy. Jednym z priorytetów operacyjnych Welcome Point jest pomoc studentom z zagranicy w osiedleniu się w Polsce, która często różni się radykalnie od kraju ich pochodzenia, szczególnie pod względem kulturowym. Stąd też organizacja imprez integracyjnych zarówno dla studentów polskich, jak i zagranicznych. Welcome Point wspiera inicjatywy studenckie, które pomagają naszej Uczelni w budowaniu silnych relacji z kandydatami, studentami, a wreszcie absolwentami.

Więcej informacji : Welcome Point Website